Får ikke betalt for sykedager

Publisert: 08.06.2022

Har arbeidsgiver lov å kutter/fjerner mine vakter/timer når jeg er sykmeldt? Jeg ser at arbeidsgiver har fjernet mine vakter slik at jeg ikke får betalt for de dagene jeg skal egentlig være på jobb av de første 16 kalender dager(arbeidsgiverperioden) I kontrakten står det 100 % faststilling. Dette er ikke første gang jeg opplever at arbeidsgiver fjerner mine vakter pga av jeg er syk/sykmeldt. I fjor var jeg syk pga covid-19. Tok meg egenmelding (3 dager). Jeg fikk ikke betalt da heller.

Svar:

Sykepengene skal beregnes ut fra historisk gjennomsnitt, enten det gjelder arbeidsgiverperioden hvor arbeidsgiver er ansvarlig eller etterfølgende periode hvor sykepenger blir utbetalt fra NAV. Fra NAV sine hjemmesider: Månedsinntekten skal som hovedregel fastsettes ut fra et gjennomsnitt av den inntekten som er rapportert til a-ordningen i de 3 siste kalendermånedene før sykefraværet startet. Denne perioden kalles beregningsperioden. Månedsinntekten for timelønnede arbeidstakere skal omgjøres til sykepengegrunnlag per dag. Inntekten skal fordeles på det faktiske antallet arbeidsdager personen har hatt i beregningsperioden. Sykepenger gis bare for dager som det skulle ha vært utbetalt lønn for.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: