Får ikke full bonus ved oppsigelse

Publisert: 19.06.2023

Jeg har sagt opp 28.02 og har min siste dag 31.05. Jeg har kvartalsvis bonusordninger og har fått av vite nå at jeg kun får 2/3 av bonusordningen da jeg ikke er ansatt den siste måned, selv om det er 99 % at vi når budsjett. Det som er ironisk er at hvis jeg hadde sagt opp pr. 01.03 og brukt min oppstartede ferie så kunne jeg tatt ferie de siste 4 uker og fått "full" provisjon. Jeg lurer på om det er noe som kan gjøres her? Virker absurd at en dag gjør forskjellen, i tillegg når målet er nådd.

Svar:

Svaret på spørsmålet ditt kommer an på hvordan bonusavtalen er utformet. Dersom vilkåret for bonus kun er at et salgsmål oppnås, har du god grunn til å hevde at du skal ha hele bonusen din for 2. kvartal. Hvis avtalen derimot er formulert slik at det kreves ansettelse i alle tre måneder, har arbeidsgiveren din god grunn til å hevde at du skal ha kun 2/3 av full bonus for hele kvartalet.

Med vennlig hilsen, advokat Torbjørn Evjenth

Del denne artikkelen: