Får ikke fullmakt til pass og bank fra mor

Publisert: 25.07.2022

Jeg skilt 2018 og har barn 100 % med meg. Mor flyttet til hjemland 2018, men fortsatte fellesansvar. Men barn kan ikke ha pass, kan ikke send vipps, han kan ikke gjøre nesten noe uten mor. Han har 16 år. Hva han kan gjøre for få pass uten å be om lov?

Svar:

Så lenge begge foreldre har del i foreldreansvaret må du innhente samtykke fra mor, samt bekreftelse på hennes ID dersom sønnen deres skal få utstedt pass. For det tilfellet at dette ikke lar seg gjøre, f. eks. at du ikke får tak i mor eller hun nekter å skrive under, så må du ta ut en stevning for domstolen med begjæring om at du skal ha foreldreansvaret alene. Dette vil du kunne få hjelp av domstolen til å gjøre og det er heller ikke gebyrer eller andre utgifter forbundet med dette.

Du kan naturligvis også få bistand av en advokat, men da må du påregne å dekke advokatutgiftene selv for det tilfellet at du ikke har fri rettshjelp (inntektsgrensen er pr. tiden 320 000 for enslige)

Med vennlig hilsen, advokat Torgeir Røinås Pedersen

Del denne artikkelen: