Delt foreldrerett

Innhold

Mor informerer ikke om sønnen til far

03. jul 2023 · spørsmål

Har ein son på 16 år som bur hos mor. Ho informerar ikkje om noko som vedkjem han. Seier eg må prata med han sjølv. Er dette greit?

Les mer

Samboer får ikke følge barna til lege

03. feb 2023 · spørsmål

Jeg prøvde å få samboer til å følge datter 5 til lege for meg. Men legekontoret sa dette ikke går da jeg må ha fullmakt fra mor. Syntes dette er merkelig da vi er samboere og jeg har barna 50 og delt fast bosted. Kan legen nekte meg dette i dagens samfunn hvis samlivsbrudd og konflikt er så vanlig? Og familie begrepet er i dagens samfunn dine, mine og våres.

Les mer

Usikker på om far er registrert med foreldreansvar

23. jan 2023 · spørsmål

Er far til en gutt på 7 år. Jeg har han noen dager i uka og overnatting iblant. Men jeg har lurt på om jeg ikke er oppført som far da jeg ikke får krav om barnebidrag. Men har ikke gjort noe med det da jeg ikke har fått noe barnebidrags krav/regning. Og hun har byttet etternavn uten min godkjennelse og prøver å bytte skole. Får kun brev om det på Altinn. Og har ikke skrevet under på noe papir som det, hun fikk meg til å skrive under på et papir som sa det var slutt mellom oss bare. Forstår ikke.

Les mer

Ønsker at datter skal flytte med far til utlandet

14. okt 2022 · spørsmål

Jeg er norsk statsborger og har ei datter på 11 år som også er norsk statsborger. Far bor i Tyskland, men har permanent oppholdstillatelse og jobber fast jobb. På grunn av min tilstand ønsker jeg å ta foreldreansvaret til han slik at vår datter kan flytte til far og gå på skole i Tyskland (noe barnet og far også er enig i). Hvordan kan vi løse dette?

Les mer

Kan svigerdatter kreve 100 % foreldreansvar?

14. okt 2022 · spørsmål

Vår svigerdatter tok med seg barna, 13 år og 9 år, og reiste fra barnefaren. De er gifte. Hun har hatt barna hele denne tiden og krever 100 % foreldreansvar. Vil ikke samarbeide om noen ting, nekter å snakke med han. Kan hun nekte at vår sønn 50 % foreldreansvar når han ønsker det? Er det noen lov som sier at mor ikke kan (kapre) ta barna fra far og bestemme at de får være hos ham annenhver helg? Er da en rettssak eneste løsningen? Barn har vel like stor rett til å være med far som mor.

Les mer

Får ikke fullmakt til pass og bank fra mor

25. jul 2022 · spørsmål

Jeg skilt 2018 og har barn 100 % med meg. Mor flyttet til hjemland 2018, men fortsatte fellesansvar. Men barn kan ikke ha pass, kan ikke send vipps, han kan ikke gjøre nesten noe uten mor. Han har 16 år. Hva han kan gjøre for få pass uten å be om lov?

Les mer