Får ikke utbetalt penger etter avdød far

Publisert: 16.05.2023

Kan beløp i bank fra 2016 betales ut til barn etter farens død 2016? De vil ikke skrive under på skifte. Beløpet er betalt av meg. Er der et tidsrom de kan frigjøres til barna uten skifte? Kan jeg annullere beløpet i banken?

Svar:

Dersom det er betalt et beløp inn på avdødes bankkonto før han gikk bort så er disse midlene en del av dødsboet. Disse pengene står da låst inntil noen tar over boet til privat skifte eller begjærer offentlig skifte av dødsboet slik at det utstedes skifteattest og noen får rådighet over midlene. Dersom dette ikke skjer er boet et såkalt "flytende bo" som ikke blir gjort opp og pengene blir stående på sperret konto.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: