Far ønsker å ta med barn til konfliktområde

Publisert: 12.01.2023

Far sier han vil ta med barn på reise til et land hvor han har familie, men hvor situasjonen er ustabil ( UD fraråder alle reiser, alle nordmenn oppfordres til å forlate landet). Kan han gjøre det mot min vilje? Vi er i en pågående konflikt om barnefordeling, og jeg vil tro jeg har relativt godt grunnlag for utreiseforbud, men finnes det noe annet jeg kan gjøre som ikke er grunnet i faren for kidnapping?

Svar:

Når foreldre har felles foreldreansvar har de rett til å ta med barnet på kortere utenlandsopphold, uten samtykke fra den andre forelderen.

Dersom det er risiko for at barnet ikke vil returnere etter ferien (barnebortføring) kan man be politiet nedlegge midlertidig utreiseforbud, som senere vil bli prøvet av domstolen. Forbudet kan rette seg mot både barnet og forelderen. Pågående foreldrekonflikt om barnefordeling er en av flere faktorer som vil vektlegges i vurderingen av om det skal nedlegges utreiseforbud, sammen med blant annet forelderens tilknytning til Norge, samt tilknytning til landet han skal reise til.

Rent praktisk kan man ofte kunne stanse en utenlandsreise ved å holde tilbake barnets pass, dersom man er bekymret for en bortføring. Men er det en reell bekymring er det viktig å kontakte politiet raskt, da det ofte vil være svært krevende å få et barn tilbakelevert, om det først har blitt bortført.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: