Ferie i oppsigelsestiden

Publisert: 28.06.2024
Emneord: ,

Jeg lurer på om jeg har rett til å ta ut ferie i min oppsigelsestid. Ved oppsigelse i juni er min oppsigelsestid ut juli. Startet i jobben i november 2023, og har visst ingen feriedager opptjent. Arbeidsgiver har sagt at jeg kan få kortere oppsigelsestid slik at jeg kan slutte 14 juli. Ønsker å ta ferie i min oppsigelsestid.

Svar:

Dine ferierettigheter gjelder uten krav til opptjening. Oppsigelsestid er ansettelsestid. Ditt krav på ferieavvikling påvirkes ikke av om du er i oppsigelsestid eller ikke. Har du krav på ferie innenfor oppsigelsestiden din, så endres ikke dette av din oppsigelse. "Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jf § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15 august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30 september"

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: