Ferie

Innhold

Pliktig til å bruke opp 24 feriedager?

12. okt 2021 · spørsmål

I sektor der korte kontrakter og 2-8 uker uten jobb pr år er vanlig pga prosjektfinansiering. Tjente 24 feriedager i fjor. Avsluttet fastlønnskontrakt 30.04.21, startet kort timelønnskontrakt 10.06, før fastlønn nå 20.06 til 02.01. Hos samme arbeidsgiver. Fikk utbetalt alle feriepenger 11. juni, og blir trukket i lønn når jeg tar fri. Har bare kvoten 25 x "ubetalt ferie" å ta av. Har jeg likevel plikt til å ta ut 24 dager i løpet av kontrakten, eller er perioden uten ansettelse lovlig "ferie"?

Les mer

Mister turnustillegg i ferien

18. mai 2021 · spørsmål

Jeg jobber turnus i staten. Når jeg tar ferie, mister jeg all turnustillegg. Jeg får utbetalt feriepengene i juni, og arbeidsgiver holder igjen lønn. De blir gitt etter utført ferie uten turnustilleggene. Sykepleiere har samme ordning. Men de får utbetalt turnustillegget etter ferie. Blir jeg lurt? Eller har sykepleiere en god avtale? Stillingsgruppen min får heller ikke lønn etter ansiennitet. Kun ved lokalelønnsforhandlinger. Noe som virker rart. Er det rettferdig?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

18. mai 2021 · spørsmål

Ferie i oppsigelsetid. Sa opp min stilling i mars, og begynner i ny jobb 1 juli. Søkte da om å avvikle ferie de 3 siste ukene i oppsigelsestiden. Fikk i dag svar på at ferien er lagt til 14 dager inn i nytt ansettelsesforhold, altså 1/7-14/7. Er dette lov?

Les mer

Arbeidsgiver trekker i lønn for ferie

05. mai 2021 · spørsmål

Jeg har sagt opp jobben og har min siste dag i nåværende stilling 1. juni. Jeg har 25 feriedager til gode, men tok 5 av disse forrige uke. På lønnslippen jeg fikk har jeg blitt trukket for 5 dager ferie. Er dette riktig selv om jeg har 25 dager ferie til gode? Jeg spør regnskapsføreren og får til svar at siden jeg ikke har feriedager til gode fra i fjor, og du skal slutte i år, blir du avlønnet som en uten full opptjening. Dvs lønn når du jobber, trekk når du tar fri.

Les mer

Ferie og feriepenger som nyansatt

29. apr 2021 · spørsmål

Jeg begynner i ny jobb nå 3. mai og bedriften har fellesferie i juli. Ifølge kontrakten har jeg fastlønn. Jeg lurer på om jeg da må gå uten lønn i juli, siden jeg ikke har opparbeidet meg feriepenger? Jeg har gått på dagpenger lenge, så det er ikke mye å hente der tror jeg. Det er jo litt krise uten penger en hel måned.

Les mer

Rett på ferie i ny jobb?

22. apr 2021 · spørsmål

Jeg begynte i ny jobb den 15. april i år. I kontrakten står det at jeg er ansatt til 30. juli med mulighet for forlengelse. Har jeg rett på ferie?

Les mer

Kan arbeidsgiver kan ta fra meg ferie i oppsigelsestiden?

12. mar 2021 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kan ta fra meg ferie jeg har til gode i oppsigelsestid? Jeg var sykemeldt store deler av 2020 pga kreft. Min kone var i kreftbehandling 2019, så det ble lite med ferie på to år. Var tilbake på jobb 100 % 08.12.20. 01.12.20 ble resterende ferie 37 dager avtalt med arbeidsgiver hvordan ferie til gode skulle avvikles fra 08.12.20 og ut i 2021. Leverte oppsigelse til arbeidsgiver 15.02.21 pga ny jobb. Oppsigelsestid på 3 mnd. Har da 1 mnd ferie til gode i oppsigelsetiden?

Les mer

Hvor mye ferie har jeg rett på?

23. feb 2021 · spørsmål

Siste år 2020, var 100 % fra 01.01.2020 til og 25.08.2020 , 50 % fra 26.08.2020 til og 26.09.2020 , og jobbet til enda av 2020. Kor mye feriedager har eg fra jobben? Som eg vil ta mindre feriepenger, først for de første 45 sykedager og cirka 14 000 feriepenger fra jobben, og grunn at jobben vil bruke min feriedager for å spare penger.

Les mer

Bedrift har ikke råd til feriepenger

11. feb 2021 · spørsmål

En ansatt har sluttet i stillingen sin, og skal ha utbetalt feriepenger. Grunnet omsetningssvikt under pandemien har bedriften svært dårlig likviditet, og ikke mulighet til å utbetale feriepenger på nåværende tidspunkt. Hva skjer i en slik situasjon?

Les mer

Hvor mange ferieuker må man ta?

10. feb 2021 · spørsmål

Hvor mange ferieuker kan arbeidsgiver kreve at en ansatt på 40 % stilling må ta i løpet av året? Kan arbeidsgiver kreve at jeg må ta alle 5 uker? Jobber 2 dager i uken.

Les mer

Endringer i pakkereiseloven

03. aug 2018 · artikkel

Loven gjennomfører EUs pakkereisedirektiv – 2015/2302/EU, og pakkereiseloven 1995 opphevet. Kort om den nye loven Loven gjelder «pakkereise» (§ 6) og «sammensatt reisearrangement» (§ 7), noe som betyr at loven omfatter mer enn 1995-loven. Det er blant annet økte krav til næringsdrivendes opplysningsplikt. En av konsekvensene er at kostnader det ikke er opplyst om knyttet […]
Les mer