Ferie

Innhold

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut feire?

04. jun 2024 · spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge meg å ta ut 25 dager ferie? Jeg ønsker kun bruke 21 av de 25, og har fått dette godkjent av min avdelingsleder, men personalavdeling sier nei. Hva er riktig her? Jeg har avspasering og kompenasjonsdager som også skal tas ut løpet av året, og har dermed ikke behov eller mulighet for å ta ut noe mer ferie enn de 21 dagene. Jeg er alene i min type stilling, og arbeidet blir ikke tatt av vikarer når det er ferieavvikling, så oppgavene vil bare hope seg opp når jeg er borte.

Les mer

Når får man feriepenger etter oppsigelse?

24. mai 2024 · spørsmål

I need clarity on my employment contract. Upon leaving, should I receive holiday pay from September last year until the end of my contract in May, and must all outstanding payments, including this holiday pay, be disbursed on my last day?

Les mer

Kan arbeidsgiver kreve at man tar ut ferie i påsken?

11. mar 2024 · spørsmål

Kan bedriften kreve at jeg må ta ut ferie mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken p.g.a at kontoret har bestemt at kontoret skal være stengt disse dagene i tillegg til påsken? Hører med at jeg har en stilling som er ute på bedrift og lærlingbesøk store deler av arbeidsuken min. Samt at jeg har et fullt opprigget hjemmekontor etter ønske fra bedriften jeg er ansatt hos. Begrunnelsen til bedriften er at det sikkert er mange andre som har påskestengt også hele denne uken.

Les mer

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg tar ferie?

23. feb 2024 · spørsmål

Kan arbeidsgiver kreve at jeg tar fire uker ferie sammenhengende i juli, og resten av ferien oppdelt i romjula og dagene før skjærtorsdag hvert år? Det står i arbeidskontrakten.

Les mer

Fått færre feriedager enn i fjor

15. feb 2024 · spørsmål

Jobber 75 % stilling i kommunen. På seks uker jobber jeg 23 dager. Altså fem uker med fire dager og en uke med 3 dager. Har alltid ( i 26 år) fått tildelt 20 feriedager pr kalenderår. Men år fikk jeg kun 19 dager. Regnestykket ser slik ut 23 delt på 6 uker gange 5 ferieuker er 19,16. Er det da riktig at arbeidsgiver kan stryke tall etter komma? Det vil si at jeg får fire uker ferie og 3 dager. Er dette lov. Ikke vært slik de 26 årene jeg har vært ansatt, alltid i samme stilling.

Les mer

Kan arbeidsgiver gjøre forskuddstrekk for ferie?

21. des 2023 · spørsmål

Er lærer og har inngått sluttavtale med fylkeskommunen. Fratredelsedato er 30.06.23 og opphørsdato er 31.05.24. Er fritatt for arbeidsplikt med ordinær lønn i perioden fra fratredelsedato til opphørsdato med full opptjening av feriepenger i perioden. Har påberopt aml §§ 1-8 og 14-15. Er ikke arbeidstaker. Kan arbeidsgiver trekke 6 uker fremtidig ferie i juni i år? Dette er ikke avtalt.

Les mer

Avspasering og feriedager under oppsigelsestiden

17. jul 2023 · spørsmål

Jeg tar kontakt angående et viktig juridisk spørsmål relatert til min nåværende arbeidssituasjon. Etter en grundig vurdering har jeg bestemt meg for å si opp min nåværende stilling. I henhold til min arbeidskontrakt og selskapets retningslinjer har jeg akkumulert totalt 320 avspaseringstimer og 15 dager ferie. Mitt spørsmål er om jeg har rett til å benytte meg av mine tilgjengelige avspaseringstimer og feriedager under oppsigelsestiden?

Les mer

Kan feriepengegrunnlaget gå i minus?

05. jul 2023 · spørsmål

Jeg startet i ny jobb i februar. Tok ut 21 dager ferie fra tidligere arbeidsgiver i januar og fikk da utbetalt feriepenger. Jeg er fylt 60 år og skal i utgangspunktet ha 6 uker ferie. Jeg fikk nå avregning på feriepenger i juni hvor jeg går ca. 7000 kr i minus. En reiseregning med bilgodtgjørelse, diett, etc. var også trukket ifra. Er dette mulig ? Har jeg hos ny arbeidsgiver lov å jobbe i ferien ? Og/eller bli trukket de ukene jeg tar fri ? Kan feriepengegrunnlaget virkelig ende med minus?

Les mer

Feriepenger

28. jun 2023 · spørsmål

Jeg har en fast årslønn. Eks. la oss si kr 300 000,- pr. år. Da skal vel den summen fordeles på 11 måneder, i tillegg til at jeg mottar feriepenger 1 måned? Kontrakten lyder: "Feriepenger kommer i tillegg til lønn, etter reglene i Ferieloven." Dette tolker jeg som at feriepengene kommer i tillegg til den faste årslønnen? Altså kr 300 000 + feriepenger? Kontrakten opplyser ikke noe om at feriepenger er inkludert i årslønnen. Hva er korrekt tolket her?

Les mer

Arbeidsgiver vil trekke i lønn i ferien

13. jun 2023 · spørsmål

Har sagt opp min stilling den 30.05. Har 3 mnd oppsigelse. I juni blir det betalt ut feriepenger. Jeg mener jeg har ferie til gode lønnet, men arbeidsgiver sier da vil da trekke meg i lønn dette kan vel ikke stemme? ( og eventuelt hvor mye ferie lønnet har en rett på lønnet før en slutter).

Les mer

Kan arbeidsgiver pålegge feriedag på inneklemt dag?

06. jun 2023 · spørsmål

Kan arbeidsgiver pålegge bruk av en feriedag ved inneklemt dag når man jobber på kontor i en salgsrelatert stilling?

Les mer

Lønn og ferie i oppsigelsestiden

30. mai 2023 · spørsmål

En arbeidstaker avvikler ferie i oppsigelsestiden siden en ikke får tatt ut ferien i ferietiden. Bedriften betaler fast lønn i 11 måneder, og opptjente feriepenger den 12. måneden (juni). Arbeidstaker avvikler ferien i mai måned. Har arbeidstakeren rett på lønn for mai måned?

Les mer

Når kommer feriepengene fra tidligere jobb?

08. mai 2023 · spørsmål

Jeg avsluttet forrige jobb i august i fjor (2022). Skal jeg sende en varsel til min forrige arbeidsgiver at han må utbetale feriepenger? Eller må den utbetales uten at jeg minner ham på det? Hvis det er en vanlig regel at det skal utbetales uten varsel, når kan jeg senest forvente pengene før jeg begynner å ringe/klage advokaten? P.s. jeg ønsker ikke å komme i kontakt med tidligere arbeidsgiver.

Les mer

Krav på ferie i oppsigelsestiden?

28. mar 2023 · spørsmål

Jeg har tenkt å si opp min stilling, og har en oppsigelsestid på en måned. Jeg har planlagt å levere inn min oppsigelse i mai, noe som innebærer at jeg i utgangspunktet må jobbe ut juni. Jeg lurer dermed på om jeg kan kreve/ har rett på å få avviklet ferie i oppsigelsestiden min som er i juni? Eller er det opp til arbeidsgiveren å bestemme?

Les mer

Feriepenger når man bytter jobb

16. mar 2023 · spørsmål

Jeg leverer oppsigelse i min jobb nå i mars med løpende 3 måneders oppsigelse fra april. Jeg er dermed ferdig hos dagens arbeidsgiver 30. juni. Dermed ønsker jeg og tiltre 1. august hos ny arbeidsgiver, slik at jeg vil ha juli som ferie allikevel. Jeg opererer med fastlønn og har alltid blitt trukket 5 ferieuker i juli fra nåværende arbeidsgiver. Om jeg gjør dette så vil vel ikke nåværende arbeidsgiver kunne trekke disse 5 ferieukene, men heller måtte betale full lønn pluss fjorårets feriepenger?

Les mer

Får ikke jobbkontrakt i juli

14. mar 2023 · spørsmål

Jeg har et spørsmål angående jobb i barnehage. Jeg hadde kontrakt som assistent i hele 2022. 9 måneder 100 prosent og 3 måneder 80 prosent. I 2023 har jeg fått kontrakt 100 prosent fra januar og ut juni. Barnehagen vil ikke gi meg kontrakt i juli, men ønsker å tegne kontrakt fra august og ut 2023. Da blir jeg arbeidsledig i juli. Hvordan skal jeg forholde meg til feriedagene jeg har opparbeidet meg med lønn fra 2022? Bør jeg bruke alle før utgang av juni? Føler jeg vet for lite.

Les mer

Ferieavvikling i oppsigelsestiden

10. mar 2023 · spørsmål

Jeg lurte på om jeg som arbeidstaker har lov til å kreve å få tatt ut ferien min nå i oppsigelsestiden min? Jeg jobber bare en liten prosent og har vakt en uke om gangen. Jeg har nå to måneder igjen. Så to, en ukers vakt igjen. Og lurte da på om man kan kreve ferie på de to vaktene.

Les mer

Ferie i oppsigelsestid

10. mar 2023 · spørsmål

Avdelingen (butikken) jeg jobber i som butikksjef er under avvikling og alle ansatte er dermed sagt opp. Jeg har 3 mnd oppsigelse og har så langt i 2023, tatt ut 2/5 uker i ferie. Arbeidsgiver trekker vanligvis alle ukene ferie (5 uker) i juli, så man kun får feriepenger for foregående år og ingen lønn for juli. Har de retten til å: 1. Trekke meg i lønn for ferie allerede avviklet i 2023. 2. Tvangs-avvikle resterende ferie i oppsigelsestiden min og trekke meg ytterligere 3 uker?

Les mer

Far ønsker å ta med barn til konfliktområde

12. jan 2023 · spørsmål

Far sier han vil ta med barn på reise til et land hvor han har familie, men hvor situasjonen er ustabil ( UD fraråder alle reiser, alle nordmenn oppfordres til å forlate landet). Kan han gjøre det mot min vilje? Vi er i en pågående konflikt om barnefordeling, og jeg vil tro jeg har relativt godt grunnlag for utreiseforbud, men finnes det noe annet jeg kan gjøre som ikke er grunnet i faren for kidnapping?

Les mer

Ferie i oppsigelsestiden

03. jan 2023 · spørsmål

Jeg skal bytte jobb, og lurer på hvilken rettigheter jeg har når jeg sier opp og feriedager. Om jeg sier opp i desember, vil min oppsigelsestid starte i januar (3.mnd). Vil jeg da ha krav på å ta ut ferie? Jeg er dessverre sykemeldt under oppsigelsen og har ikke fått mulighet til å ta ut all ferie for 2022, og regner med at de feriedagene blir overført.

Les mer