Far vil ikke betale barnets reisekostnader

Publisert: 09.06.2023

Barn bodde hos mor, flyttet så til far. Lite kontakt i 2 år. Nå har dette endret seg og barnet vil og har startet å reise til mor igjen. Samværsavtale skrevet og signert ca 2 år siden med hver 3. helg. Begge betaler hver annen gang og barnet kan ønske seg ferier og flere besøk. Nå sier far at han ikke vil betale for besøk. Mor har lav inntekt, ca 250 000 i aret. Far har ca 700 000. Begge har sambo/andre barn. Fri rettshjelp?

Svar:

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er 350 000 kroner for enslige og 540 000 kroner for ektefeller/par. Dersom inntekten overstiger dette, vil man som utgangspunkt ikke ha krav på fri rettshjelp. Er inntekten under dette vil du ha krav på fri rettshjelp og kun betale en egenandel.

Når det gjelder fordeling av reisekostnader så følger det av barneloven at den skal fordeles etter størrelsen på foreldrenes inntekt. Dersom mor tjener ca 250 000,- og far ca 700 000,- vil det gi en ca 25/75 fordeling av kostnadene. Dere skal altså ikke betale halvparten av reisekostnadene hver, men mor skal betale 25% og far 75% av reisekostnadene til barnet.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: