For høyt gjeldstrekk

Publisert: 21.03.2023

Jeg fikk akkurat innvilget uføretrygd. Jeg var yrkesaktiv i 40 år. Måtte avslutte mitt yrkesaktive liv på grunn av sviktende helse. Jeg er gjeldstynget noe som gjør at jeg får stadig svakere helse. I dag fikk jeg netto utbetalt kr 2571 brutto kr 30319 kreditortrekk (eksterne) kr 22897 skatt 4851. Det jeg har og leve av i en måned er kr 2571. Hvordan er dette mulig? Tidligere før innvilget uføretrygd ble jeg trukket kr 8000.

Svar:

Ihht. forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning så skal en enslig skyldner ha kr. 9.758,- per måned til dekning av alminnelige forbruksutgifter. Disse satsene er kun retningsgivende og kan fravikes både oppover og nedover. Ut i fra det du skriver her så ser det ut til at du har et noe høyt trekk til kreditor. Du må eventuelt kontakte namsmannen for nærmere avklaring rundt dette.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: