For sent å søke om menerstatning?

Publisert: 16.01.2023

Jeg fikk i 2010 en alvorlig yrkesskade på min arbeidsplass under arbeidstid. Fikk menerstatning fra NAV på innvilget invaliditet, men ble aldri informert fra min arbeidsplass at jeg kunne fått menerstatning og eventuell annen erstatning fra deres forsikringsselskap, er det for sent og søke arbeidsgivers forsikringsselskap om dette nå?

Svar:

Det er en risiko for at et slikt krav er foreldet. Fristen er som utgangspunkt 3 år. Men fristen begynner ikke nødvendigvis å løpe fra skaden. F.eks dersom en først senere hadde grunnlag for å konkludere med varig invaliditet el.a. Jeg synes du skal melde inn skaden til yrkesskadeforsikringen. Du må selvsagt være forberedt på at forsikringsselskapet mener at kravet er foreldet, men sender du ikke skademelding har du i alle fall ingen mulighet til erstatning.

Med vennlig hilsen, advokat Jan Arhaug

Del denne artikkelen: