Fordeling av eiendom ved særeie

Publisert: 05.04.2022

Jeg eier en eiendom, særeie. Dersom jeg dør, og ektefellen sitter i uskifte, vil da alt, inkludert min eiendom, blir fordelt likt til våre fellesbarn og hans særkullsbarn etter hans død?

Svar:

Det er kun felleseie som deles likt. Når det er særeie man sitter i uskifte med, er det en forholdsmessig vurdering.

Se lov om arv og dødsboskifte § 29:
"Har den lengstlevende ektefellen overtatt særeie i uskifte etter ektepakt, skal uskifteformuen deles på grunnlag av verdiforholdet mellom ektefellenes særeier på den tiden da uskiftet ble etablert, hvis det ikke er bestemt en mer lik fordeling i ektepakten, jf. ekteskapsloven § 43 tredje ledd. Hvis det i slike tilfeller også er felleseie, skal uskifteformuen deles på grunnlag av verdiforholdet mellom ektefellenes særeier, med tillegg av den halvparten hver av dem skal ha av felleseiet. Hvis den lengstlevende har overtatt særeie i uskifte etter samtykke fra arvingene, skal det skiftes på denne måten om ikke noe annet er avtalt."

Merk at dersom ektefellen skal få sitte i uskifte med ditt særeie, må det være bestemt i ektepakt.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: