Fordeling av gjeld ved skilsmisse

Publisert: 11.09.2023

M har skjevdelingsmidler på to mill fra før ekteskapsinngåelse. Bortsett fra dette har M negativ formue på 50.000 og K har negativ formue på 450.000 inkludert nylig opptatt studiegjeld på 400.000. Spørsmål: 1) Må M ta 450.000 av sine skjevdelingsmidler for å bringe K sin gjeld i null? 2) Eller sitter de tilbake med 250.000 hver av den totale fellesgjelden? 3) Eller må hver av partene ta ansvar for sin egen gjeld (når ingen har bidrag til formuesfellesskapets aktiva)?

Svar:

1) Nei
2) Nei
3) Ja - en ektefelles netto rådighetsdel kan aldri være mindre enn 0,-. En ektefelle som har større gjeld enn formue kan ikke føre minusbeløp inn i den summen som skal likedeles. Ekteskapsloven § 58.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: