Forhåndsgodkjenning av uskiftet bo

Publisert: 06.03.2023
Emneord: ,

Min mann og jeg er gift med hver våre særkullsbarn og ett felles barn. Vi ønsker å få forhåndsgodkjent at vi kan sitte i uskiftet bo dersom en faller i fra. Er det slik at forhåndsgodkjenning ikke kan settes opp i et testamentet, men det må skrives særskilt? Er det noen krav til formalia til slik godkjenning, må det f.eks. signeres med vitner? Og dersom særkullsbarn nekter å signere på forhånd så må vi eventuell vurdere særeie av eiendommer og tinglyse det ved ektepakt?

Svar:

Forhåndsgodkjenning til å sitte i uskifte fra særkullsbarna kan inntas i selve testamentet, om dere har det, hvor de signerer der. Men det kan også gjøres på et eget dokument.

Det er ikke krav om vitner, men det er alltid en fordel for å skape notoritet og sikkerhet rund opprettelsen.

Om dere ikke får slikt forhåndssamtykke, kan dere opprette særeie. Dette må gjøres i ektepakt. . Her ville jeg fått veiledning av advokat. Skal det være gaveoverføringer mellom dere? Er det en realitet osv, elle rer det problemer i forhold til at det kan anses som en dødøsdisposisjon? Ektepakt med særeie bør ofte også suppleres med testament.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: