Forskudd på arv

Publisert: 06.10.2023

Far dør og etterlater seg ektefelle som han har 1 felles barn med. I tillegg 3 særkullsbarn. Ektefelle sitter i uskiftet bo på ca 15 millioner. Å dele ut forskudd på arv er greit hvis det hvis det gis ut likt til alle barna. Men kan man gi ytterligere forskudd på arv til det ene felles barnet ettersom det barnet i sin tid også skal arve mor?

Svar:

Her må man skille mellom hva som er arv etter avdøde far og gjenlevende ektefelle i uskifteboet. Far har fire livsarvinger og gjenlevende ektefelle har en.

Etter arveloven § 24 kan den lengstlevende ektefellen gi fullt eller delvis arveoppgjør av uskifteformuen til en arving bare hvis alle arvingene får en like stor del av sin arv eller har gitt samtykke. Får de ikke det, kan de kreve tilsvarende.

Merk at de arvingene som det her er tale om, er førstavdødes arvinger - altså de fire livsarvingene etter han. Det er bare de som kan kreve tilsvarende oppgjør, og utdelinger til lengstlevendes særarving(er) kan ikke angripes etter al. § 24. Altså kan gjenlevende ektefelle gi forskudd på arv til sin livsarving.

Utdelinger av forskudd på arv til lengstlevendes særarvinger skal imidlertid hensyntas ved det endelige skiftet av uskifteboet, jf. al. § 29 fjerde ledd. Etter omstendighetene kan slike utdelinger også omstøtes.

Så her bør det gjøres tydelig hva som skiftes delvis etter avdøde med de fire livsarvingene etter han (inkludert fellesbarnet), og hva som eventuelt gis i forskudd på arv til gjenlevendes barn (fellesbarnet) som forskudd på arv etter henne.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: