Forskudd på arv i fremtidsfullmakt

Publisert: 26.06.2023

Dersom jeg er fullmektig i fremtidsfullmakt og samtidig eneste arving: er det mulighet til å ha inn et punkt om forskudd på arv i fremtidsfullmakten? Da deler jeg i så fall ut arv til meg selv. Jeg har hørt om selvkontrahering, men er ikke veldig bevandret i finjussen. Kan man dele ut arv til seg selv dersom det klart fremgår av fullmakten at man har anledning til det? Hensiktsmessig dersom det er endring i arveavgiftsreglene eller ved boligsalg/flytting på sykehjem etc.

Svar:

Det kan inntas i fremtidsfullmakten at fullmektigen har rett til å dele ut forskudd på arv, også til seg selv.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: