Frasi seg arv pga gjeld

Publisert: 14.11.2022

Er det mulig og overføre sin andel av morsarven til sin sønn eller svigerdatter? Slik at den person overtar min rettighet til arven? Hvis det er mulig så kan ikke, en kreditor ta beslag i arv (bolig som skal selges).

Svar:

Du kan gi avkall på arv. Det kan du gjøre før din mor dør, eller etter, men før du overtar noen forpliktelser til privat skifte. Når du gir avkall på arv, så vil din(e) livsarvinger tre inn i ditt sted. Arveoppgjøret vil gjennomføres som om du var død. Dine kreditorer kan da ikke ta beslag i arven. (Jeg understreker at det kan være unntak dersom du er under gjeldsordning når du frasier deg arven).

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: