Gi bort eiendom fra uskiftet bo

Publisert: 09.01.2023
Emneord: ,

Kan gjenlevende ektefelle gi bort familieeiendom til ett av tre barn, en såkalt livsdisposisjon, selv om han sitter i uskiftet bo? Hvilken betydning vil det ha om forelderen har borett på eiendommen livet ut?

Svar:

Ektefelle som sitter i uskiftet bo, kan ikke gi bor gaver som står i misforhold til boets verdier totalt. En borett kan reduseres verdien på gaven, men her bør dette undersøkes nærmere hva som er markedsverdi på eiendommen og hva som er boets totale verdier.

Merk at før den nye arveloven, var det et absolutt forbud mot å gi bort fast eiendom.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: