Huseier vil øke husleien

Publisert: 29.03.2023

Jentene overtok leiligheten 1. juni 2022, jeg flyttet inn oktober 2022 og da var leien på 31 700 kr ink internett. I januar prøver utleier å indeksregulere leien, men vi har ikke bodd der i ett år. I dag prøver han å øke leie igjen til 32 000 kr. Noe som egentlig ikke er en "big deal". Men han begrunner det med: Hei. Dette er ikke indeks. Den ville vært på ca 800 kr. Vi legger kun på kr 300. Normal leiepris for leiligheten i dagens marked er ca 33 000.+net. Kr 500. Kan han øke nå + indeksregulere i juni?

Svar:

Jeg forutsetter at leiligheten blir brukt som din bolig, og at utleier derfor har begrenset adgang til å fravike reglene i husleieloven.

Husleieloven regulerer utleiers mulighet til å justere husleien. For indeksregulering er dette regulert i husleieloven § 4-2, som sier at det må ha gått minst ett år siden leien sist ble fastsatt eller endret.

Å justere til markedsleie (eller "gjengs leie" som er husleielovens ordlyd) er regulert i husleieloven § 4-3. Dette kan først gjøres 2,5 år etter leieforholdet har startet, så lenge det ikke har vært andre endringer av leien enn indeksregulering etter husleieloven § 4-2.

Det fremstår derfor som om utleier ikke har rett til å gjennomføre noen justering av husleien på nåværende tidspunkt, men at indeksregulering kan skje i juni. Utleier må vente lengre før han kan justere leien til markedspris.

Del denne artikkelen: