Hva har jeg krav på etter skilsmisse?

Publisert: 28.04.2023

Gift i 15 år og felles barn. Han eier huset som jeg flyttet inn i, det er blitt bygget på og økt verdien betraktelig etter det. Ble kjøpt hytte i hans navn etter 10 år som gift. Han har en veldig godt betalt reisende jobb, mens jeg har passet barna og jobbet (utbetalt minstelønn). Han betaler lån og det meste, selv om jeg er medlåntaker på hytta og (huset da det skulle bygges på.) Jeg betaler fast innpå felles konto, og kjøper mat, klær til barna ect. utenom det. Hva har jeg krav på ved eventuell skilsmisse?

Svar:

Forutsatt at det ikke er noe særeie - høres det ut som han kan ha et skjevdelingskrav, for nettoverdi han brakte inn i ekteskapet (boligens verdi pr ekteskapsinngåelsen, fratrukket evt. gjeld på daværende tidspunkt, og deretter omregnet til prosentvis andel). Kravets konkrete størrelse må vurderes nærmere. Han har bevisbyrden, det må være mulig å "følge" verdien, og kravet kommer an på om verdi er i behold ved bruddet/skjæringstidspunktet. Etter ekteskapsloven § 59 andre ledd kan ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien være momenter som medfører at et skjevdelingskrav reduseres, hvis det vil føre til et "åpenbart urimelig resultat" - men det skal en del til. Verdier som er skapt i løpet av ekteskapet (eksempelvis det som er betalt/nedbetalt med lønnsinntekter under ekteskapet) skal i utgangspunktet deles likt, etter fratrekk for gjeld. Disse konkrete beregningene kan være kompliserte. Jeg vil imidlertid presisere, som alltid, at det er avtalefrihet ved det økonomiske oppgjøret. Man står fritt til å avtale det man mener er den mest rettferdige løsningen, alle forhold tatt i betraktning.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: