Hva skal søster betale for hytta?

Publisert: 06.05.2022

Vi er tre som eier en hytte eiendom sammen, far, datter og svigersønn. Har og en datter bosatt i Bergen. Det ble betalt kr. 950 000,- for hytten i 2004 og det ble utført mindre forandringer på hytten. Så i året 2013 ble gjort en større ombygging som kostet kr. 800 000,- som ble delt på oss 3. Nå skal skal far trekke seg som medeier av hytten og skal overlate sin del til den ene datteren og hun skal betale ut sin søster i Bergen. Hvor mye skal hun betale til sin søster?

Svar:

Om man ikke skal ta hensyn til forskudd på arv så skal datter som eier eksisterende andel betale ut sin søster i Bergen med 1/3 av hyttas markedsverdi. For det tilfelle at man skal ta i betraktning et ønske om fordele forskudd på arv likt mellom disse søstrene nå, skal hun i stedet betale 1/6 av markedsverdien.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: