Hva skjer hvis bare halvparten av barna har fått tom av foreldrene?

Publisert: 06.02.2024

Hvis 2 barn har fått tildelt tomt av foreldrene og 2 ikke har fått det. Hva skjer ved et eventuelt arveoppgjør? Blir da disse tomtene tatt med i betraktning?

Svar:

Det kommer an på hva foreldrene har gitt beskjed om. Dersom det er forskudd på arv skal dette spesifiseres av foreldrene.

I arvelovens § 75 står dette;
"Har en livsarving mottatt en ytelse av økonomisk verdi fra arvelateren, skal ytelsen avkortes i livsarvingens arv hvis dette var satt som en betingelse for ytelsen. En betingelse om avkorting bør være skriftlig og gjort kjent for de andre livsarvingene."

Hvis foreldrene ikke har satt en slik betingelse for ytelsen skal den ikke trekkes fra ved arveoppgjøret.

Med vennlig hilsen, advokat Espen Lång

Del denne artikkelen: