Hva skjer med aksjeselskapet, hvis eier dør?

Publisert: 16.02.2022

Hva skjer med et aksjeselskap, dersom eier dør plutselig og det ikke er registrert andre personer i ulike "roller"? I dette tilfelle er heller ikke eier gift/samboer. Vil barnet stå som ansvarlig for firmaet?

Svar:

Barnet vil arve aksjene i firmaet, dersom barnet er arvingen etter deg. Om barnet er umyndig, vil det ha en verge, som da vil måtte håndtere dette på vegne av barnet. Merk at umyndige som arver midler, også vil måtte forholde seg til Statsforvalteren, om det er verdier av en viss verdi.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: