Hvem eier barnets klær?

Publisert: 26.01.2023

Spør som stemor. Vi har ungen annenhver helg og betaler barnebidrag. Mor mener vi ikke får ta med hennes klær fra barnehagen under henting (må ha med eget skift), og heller ikke får med medisiner (sier vi skal hente ut nytt på apotek) da alt dette står på mor. Jeg mener dette er ungen sine eiendeler. Føler dette vil bli påvirkning for ungen å måtte skifte i barnehage fordi det er "mammas ting".

Svar:

Den forelderen som har samvær og betaler barnebidrag har kun ansvar for å dekke de løpende utgifter under samværstiden, som mat og aktiviteter. Den som har den daglige omsorgen for barnet har ansvar for å kjøpe klær som barnet skal ha både hos seg selv, men også til å ha med til samvær og som skifteklær i barnehagen mm. Det er ikke slik at mor kan nekte å sende med barnet klær og kreve at far skal måtte ha kjøpe inn egne klær til barnet, dette er dekket av fars bidrag.

Medisiner er kanskje mer i kategorien forbruksvarer som dekkes under samværet. Om barnet står på faste medisiner gir det mening at far har dette tilgjengelig også hos seg for samværene, men om det er snakk om kortvarig medisinering, som en antibiotikakur eller lignende som mor har hentet ut, er det fornuftig at dette sendes med barnet. Dette spørsmålet er nok mer uavklart enn spørsmål om klær, som er barnas eiendelen og ment å dekkes av barnebidraget.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: