Hvem skal betale dokumentavgiften?

Publisert: 17.04.2023

Hvem betaler dokumentavgiften når en tredjepart kjøper seg inn i en hytte? Fordelingen i eierskapet blir 50 %, 25 % og 25 %.

Svar:

Det er den som krever dokumentet tinglyst som er ansvarlig for å betale dokumentavgiften. Dette er som regel kjøper eller noen på vegne av kjøper (advokat eller megler). Kjøper er solidarisk ansvarlig, men her kan en imidlertid blir enige om en fordeling, ut ifra hva en selv ønsker og hva som er naturlig, jf. dokumentavgiftsloven § 5.

Med vennlig hilsen, advokat Romina Ørvig

Del denne artikkelen: