Hvem skal betale strøm til luftavfukter?

Publisert: 31.03.2023

Jeg leier en leilighet hvor det er mye fukt og det har vært mugg her før jeg flyttet inn og etter. Utleier ba meg vaske det vekk og han satt inn en luftavfuktermaskin. Jeg betaler egen strøm her, men føles feil å betale ekstra strøm for en maskin som står på 24/7 pga fukt og mugg i en leilighet som ikke er min feil. Finnes det en lov eller regel som viser til at utleier skal stå for betaling av slike ting som har med leiligheten å gjøre?

Svar:

Husleieloven § 2-2 sier at leiligheten skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen. Hvis det ikke er opplyst i avtalen eller at utleier på annen måte har opplyst forut for avtaleinngåelsen at leiligheten har problemer med fukt og mugg, vil forholdene kunne anses å utgjøre en mangel. Med tanke på at mugg kan være helseskadelig, kan det stilles spørsmål ved om leiligheten er egnet som bolig.

Når det er mangler ved husrommet, kan du ha krav på reduksjon i leien inntil forholdet er utbedret, se husleieloven §§ 20-10 og 2-11.

Ved mangler er det utleier som er ansvarlig for å utbedre forholdet, se husleieloven § 2-10. Hvis det må benyttes ekstra utstyr som en midlertidig løsning, er det ikke leietakeren som skal bære kostnadene for dette.

Del denne artikkelen: