Hvilke verdier legges til grunn ved skifte?

Publisert: 06.10.2023

Jeg sitter i uskifte med et felles barn. Avdøde hadde to barn som ikke er adoptert. Er det den økonomiske situasjon på dødstidspunktet til min kone som skal legges til grunn, eller det dagens situasjon som skal legges til grunn ved skifte?

Svar:

I et uskiftebo, er det verdiene på skiftetidspunktet som skal legges til grunn. Altså; skal du skifte i dag, så er det dagens verdier som skal utdeles. I et "vanlig" uskiftebo med felleseie, anses halvparten å komme fra avdøde og den andre halvparten fra gjenlevende. Du har en livsarving som vil arve alt etter deg. (fellesbarnet). Din avdøde kone har 3 livsarvinger som deler arven etter henne (du tar ikke ektefellearv med mindre du skifter etter din kone mens du lever). At din kones særkullsbarn har arvet sin far, er uten relevans for uskifteboet/skifteoppgjøret etter henne.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: