Hvordan bli kvitt gammel gjeld?

Publisert: 01.07.2024

Jeg har i mer enn 2 år hatt tvungen trekk i lønn. Dette vil likevel ikke minske beløpet grunnet høy rente. Jeg vil etter dette fortsatt skylde rundt 750.000,-. Hva er beste løsning for å bli kvitt gjelden fortest mulig? Om jeg fortsetter i dette tempo vil det ta rundt 6-8 år til.

Svar:

Ved gjeldsordning skal det foretas en konkret helhetsvurdering av om man er varig ute av stand til å gjøre opp sine forpliktelser. Jeg kan ikke vurdere om dette er tilfellet for deg kun basert på de opplysninger du oppgir her. Dersom man innvilges gjeldsordning gjelder denne normalt for 5 år og hvis man etterlever denne vil restgjelden så slettes. Jeg vil oppfordre deg til å kontakte gjeldsrådgiver i kommunen/NAV eller namsmannen for nærmere veiledning rundt dette.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: