Hvordan blir gjeld foreldet?

Publisert: 24.07.2023

Hvilke forhold skal ligge til grunn for at gjeld kan regnes som foreldet? Dette er inkassogjeld, og noe av det har vært hos namsmannen uten at de fikk grunnlag for trekk. Er det slik at hvis jeg har gjeld hos et inkassoselskap og de ikke har sendt meg påminnelser o.l over eksempelvis 3 år så kan denne være foreldet? Og i tilfelle, hvordan går man frem?

Svar:

Pengekrav foreldes normalt 3 år etter forfall. Foreldelse avbrytes imidlertid av rettslige skritt som f.eks. at kreditorer begjærer utlegg. Dersom saken har vært hos namsmannen uten at kreditor fikk full dekning (intet til utlegg) løper ny foreldelsesfrist, men da på 10 år.

Dersom kreditor ikke gjør noe ila 3 år vil i utgangspunktet kravet normalt være foreldet og kreditor har ikke lenger krav på betaling. Dersom kreditor da prøver å kreve deg for pengene kan du nekte å betale og opplyse kreditor om at du anser kravet foreldet.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: