Ikke fakturert for nettverk

Publisert: 31.07.2023
Emneord: ,

Jeg har tilgang til nettverk via en leverandør som ikke har fakturert dette. Dette har pågått over flere år. Jeg trodde avgiften var innbakt i husleien som innkreves via regnskapsbyrå. Må jeg betale med tilbakevirkende kraft den dagen leverandør finner ut av dette ?

Svar:

Ihht. bokføringsforskriften skal fakturaer utstedes innen en måned etter levering av tjenesten. Dersom dette ikke skjer er det et brudd på regnskapsføringsregelverket, men det innebærer ikke at betalingsplikten bortfaller. Derimot bortfaller betalingsplikten når kravet er foreldet. Et pengekrav foreldes normalt tre år etter at leverandøren kunne krevd betaling. Dersom dette har pågått over flere år vil dermed noen av terminene være bortfalt pga. foreldelse, men alt som skriver seg til tjenester levert for mindre enn tre år siden vil du måtte betale.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: