Jeg har flere utleggsforretninger, og har utlegg strekk, hvis jeg dør vil min kone få utbetalt livsforsikring?

Publisert: 07.02.2024

Hei. Jeg har flere utleggsforretninger, og har utlegg strekk. For resten av mitt liv. Hvis jeg dør, og min kone får utbetalt livsforsikring, vil namsfogden ta disse pengene?

Svar:

Nei, livsforsikringen vil være din kones "eie" og dette kan ikke namsmannen ta utlegg i, hvis ikke din kone overtar ditt bo til privat skifte og på den måten overtar også ditt gjeldsansvar. Dersom hun gjør det vil namsmannen kunne ta utlegg i ethvert av hennes formuesgoder. Dersom du etterlater deg mer gjeld enn verdier så bør derfor ikke din kone overta boet til privat skifte, men la boet stå uskiftet. Dine kreditorer vil da eventuelt måtte begjære offentlig skifte. Dersom det begjæres offentlig skifte vil din gjeld måtte dekkes av de verdier du etterlater deg, din kone blir da ikke ansvarlig for eventuell restgjeld.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: