Kan eier av campingplass si opp leieavtalen?

Publisert: 17.04.2023

Kan driver av campingplass (drifter på vegne av en kommune) si meg opp fra plassen på grunn av at jeg ikke aksepterer et strømkrav han kommer med? Ingenting i kontrakten sier at han kan kreve dette. Saken er sendt til forliksrådet, jeg godtok ikke kravet, så ble jeg varslet gjennom en telefonsamtale om at plassen sies opp om kravet ikke innbetales i løpet av denne måneden.

Svar:

Dette vil avhenge av avtalen dere har inngått, og om du er pliktig til å betale strømkravet i henhold til avtalen. Når du velger å ikke betale et krav, er det du som har risikoen for at du har rett. Hvis avtalen gir driveren rett i å kreve strøm, og du nekter å betale det, kan det være et avtalebrudd som gir grunnlag for å si opp avtalen. Det kommer an på størrelsen av kravet, om det er avtalt at enhver manglende betaling gir grunnlag for oppsigelsen, og hvor lenge du ikke har betalt kravet. I det minste vil driveren ha rett til å kreve forsinkelsesrenter for den manglende betalingen.

Hvis du velger å betale, kan du ta forbehold om riktigheten av kravet, og at det skal tilbakebetales hvis du vinner saken i forliksrådet. Det blir mer usikkert for deg med tanke på pengene, da du vil måtte kreve dem tilbake hvis du vinner saken. Du må vurdere om du skal i så fall sende et motkrav i forliksrådssaken, slik at du får rett til å kreve pengene utbetalt hvis du vinner i forliksrådet. Det kan medføre at du må betale et gebyr hos forliksrådet for å fremme motkravet.

Hvis driveren ikke har rett på strømkravet, og sier opp avtalen din urettmessig, vil det være et spørsmål om hvilke reaksjoner du kan gi. Dette vil avhenge av hva som er avtalt mellom dere, om driveren har rett til å si opp avtalen uavhengig av om betaling mangler eller ikke, eller om det er avtalt hvilke konsekvenser urettmessig oppsigelse vil medføre.

Det kan være lurt å kontakte en advokat for å få hjelp til å vurdere hva du bør gjøre i denne situasjonen, siden mye vil avhenge av hva som står i avtalen dere har med driveren.

Med vennlig hilsen, advokat Romina Ørvig

Del denne artikkelen: