Kan enke velge å sitte i uskiftet bo og så endre til skifte?

Publisert: 01.08.2023
Emneord: ,

Har en enke uten livsarvinger mulighet til å velge å sitte i USKIFTE, men likevel etter en tid (ca 1-2 år ) mulighet til å velge OFFENTLIG SKIFTE?

Svar:

Den som sitter i uskifte, kan når som helst velge å skifte boet. Merk imidlertid at det er en tidsgrense for å kreve offentlig skifte, jf lov om arv og skifte § 130:

Retten til å kreve offentlig skifte faller bort tre år etter dødsfallet. For en ektefelle eller samboer som har sittet i uskifte, løper fristen fra det tidspunktet retten til uskifte opphørte.

Så i dette tilfellet, om det kun er gått 21-2 år, vil nok enken rett til å kreve offentlig skifte.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: