Kan far testamentere bort mer til to av barna?

Publisert: 08.05.2023

Arv etter far: 3 døtre,1 av de har ingen kontakt med far el søsken. Var et engangstilfelle av far. Ifht arv, kan far velge å gi to av døtrene mer enn den siste? Hva med hvis han kjøper hytte, kan den settes i to av døtrenes navn eller i sitt eget navn og skrive i et testamente at hytta skal gå til kun to av døtrene? Kan han gi to av døtrene pengegaver? Evt hvor høy sum?

Svar:

Deres far kan i testament begrense arven til ett av barna, men dette barnet må få sin pliktdelsarv. Pliktdelsarven er hennes andel av 2/3. I deres tilfelle 1/3 av 2/3 - altså 2/9. merk at Pliktdelsarven uansett ikke trenger å være større enn 15 ganger grunnbeløpet. Så det vil avhenge av boets verdier hva som blir "minst" arv til dette barnet. Dette er viktig at presiseres i testamentet hva som arvelater ønsker.

Deres far kan i utgangspunktet gi bort hva han vil mens han er i live. Det er ingen grense for pengegaver. Det som er sentralt, er at det er en reell gave: den må være oppfylt og en realitet for deres far mens han er i live. Å kjøpe en hytte og sette i deres navn, hvor han egentlig er reell eier, vil kunne bli ansett som en dødsdisposisjon, og da kommer reglene om pliktdelsarv inn. Men om han kjøper den og gir den til dere, og dere overtar alle eierfunksjoner. bruker den, tinglyser, betaler alle utgifter osv, så er det en realitet at han har gitt dette til dere.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: