Pliktdelsarv

Innhold

Hvor stor er pliktdelsarven?

05. jun 2024 · spørsmål

Min far døde i 2024. I henhold til testament var min arv pliktdelsarven på 15G. Min bror fikk betydelig mye mer enn meg. Jeg ville bare bli ferdig med det, og fikk min arv på 15G medio mars. Men grunnbeløpet var da det som gjaldt for 2023. 01.05 i år ble dette oppjustert og jeg ville fått en god del mer om min arv kom etter dette tidspunkt. Eller ville jeg? Jeg lurer på hvilken G man skal legge til grunn når arven beregnes.

Les mer

Hvilke regler for pliktdelsarv gjelder for uskiftet bo fra 2017?

17. jan 2024 · spørsmål

Nåværende pliktdelsarv for barn utgjør altså minimum 15G fra hver av foreldrene. Jeg sitter i uskiftet bo etter min kone (og vårt barns mor) døde i 2017. På den tiden var pliktdelsarven 10G. Hvis jeg skal gjøre opp arven til vårt barn for min avdøde kones del, vil det da være 10G eller 15G som gjelder?

Les mer

Er skifte eller uskiftet bo mest gunstig for gjenlevende ektefelle?

16. jan 2024 · spørsmål

Min far døde nettopp - uten formue eller annen verdi i boet. Han var gift for 4. gang, og hadde flere særkullsbarn. Hva vil være det mest gunstige for gjenlevende ektefelle, uskiftet eller skiftet bo? Gjenlevende ektefelle har begrenset inntekt og ingen formue pr d.d.

Les mer

Hvem har arverett når mannen dør?

04. jan 2024 · spørsmål

Far med 2 voksne barn fra tidligere ekteskap dør. Kone nr 2, gift 7 år. ingen felles barn. Kone 2 brakte ikke mye kapital inn i forholdet, men har bodd og delvis jobbet på landbrukseiendom eid av mannen de siste 7 år. Vil avdøde mann sin eiendom, biler, kjøretøy osv regnes som særeiemidler som hans barn kan kreve ikke blir fordelt som arv? Det finnes ingen testamente, men mulig odel på gården.

Les mer

Kan min ektefelle overføre boligen til meg for å unngå at hans barn arver?

21. nov 2023 · spørsmål

Vi er et ektepar som har vært gift i ni år, og har kjøpt bolig sammen med en halvpart på hver. Jeg har ikke barn, men min ektefelle har et voksent barn fra tidligere forhold. Er det noe i veien for at vi kan overføre hele boligen til meg? Grunnen til at vi ønsker dette, er at vi ikke har kontakt med min manns barn, og ønsker derfor ikke at vedkommende skal arve noe fra oss/min ektefelle.

Les mer

Er det lov å etterlate barna ulik arv?

21. nov 2023 · spørsmål

Min biologiske far døde nettopp. Han etterlater seg en del arv, deriblant et firma. Han har fem andre barn i ekteskap. I testamentet har han skrevet at jeg skal arve lovens minimum, mens de andre barna arver resten. Er det lov å skille mellom barna slik?

Les mer

Hvordan fordeles arven?

26. okt 2023 · spørsmål

Hvis en mor dør. Hun etterlater seg 1.5 millioner kroner. Det er 2 sønner. Hun har et testament hvor hun har skrevet at barnebarnet hennes skal arve den 3. frie delen. Hvordan blir arven delt?

Les mer

Ønsker at barnebarna skal få arven etter bestemor

01. aug 2023 · spørsmål

Har en mor på 80, hun begynner å bli syk. Jeg og min bror vil at mine to barn skal få alt etter henne. Hvilken vei må vi gå, holder det at hun bruker en advokat til å skrive dette?

Les mer

Kan jeg gi bort leiligheten min i gave til et av barna?

03. jul 2023 · spørsmål

Kan jeg gi bort leiligheten jeg bor i til ett av barna, og selv bli boende der til min død slik at bare dette ene barnet overtar verdien jeg sitter på selv om jeg har flere arvinger? Og selv om leiligheten da blir solgt på grunn av min død, så vil den ikke ha noe med arv å gjøre? Jeg har ikke så mye penger, men leiligheten min er det jeg har å bidra med.

Les mer

Arveoppgjør ved særeie og særkullsbarn

23. jun 2023 · spørsmål

Min kone og jeg har avtalt fullt særeie i ektepakten. Jeg har særkullsbarn. I tillegg har min nåværende kone og jeg felles barn. Hvordan blir arveoppgjøret dersom jeg dør først? Slik jeg har forstått det er alt jeg eier i mitt navn, både eiendom, bankkontoer og aksjer mitt særeie. Når arv skal gjøres opp så følger mitt særeie (formue) bare arveloven for mine arvinger.

Les mer

Kan far testamentere bort mer til to av barna?

08. mai 2023 · spørsmål

Arv etter far: 3 døtre,1 av de har ingen kontakt med far el søsken. Var et engangstilfelle av far. Ifht arv, kan far velge å gi to av døtrene mer enn den siste? Hva med hvis han kjøper hytte, kan den settes i to av døtrenes navn eller i sitt eget navn og skrive i et testamente at hytta skal gå til kun to av døtrene? Kan han gi to av døtrene pengegaver? Evt hvor høy sum?

Les mer

Rett til arv etter samboer?

29. mar 2023 · spørsmål

Vi flyttet sammen 2010 og hun døde i januar i år. Hun er ingen anerkjent kunstner, men har etterlatt seg en god del bilder ma. Vi har ingen samboeravtale. Det jeg lurer på er om jeg har rett til å beholde dei kunstverka som er utferdiget i vår samboerperiode. Slik det er no mener hennes arvinger at dei arver alt dette, og skal jeg få noen, er det fordi at dei vil gi det til meg, jeg har ingen rettigheter ang denne arven. Og dei har gitt meg klar beskjed om at dei jeg ønsker meg, får jeg ikke.

Les mer

Hvorfor er pliktdelsarv bare aktuelt når avdøde har laget testament?

09. jan 2023 · spørsmål

Har rettslære på vgs, og har et spørsmål ang arveretten. Hvorfor er pliktdelsarv bare aktuelt når avdøde har laget testament?

Les mer

Gjelder pliktdelsarv for sønn med verge?

24. okt 2022 · spørsmål

Mor døde høsten 2021. To barn arver, sønnen er under vergemål og bor i et bofellesskap hvor han betaler husleie. Mor skrev testament og ønsket at datteren skal arve huset. Takst på huset er ca kr. 3 200 000 mill. Må hun betale pliktdelsarv på kr. 1 500 000 likevel? Advokatene var enig i privat skifte og sønnen har fått ting han ønsket. Men ny advokat sier hun må betale kr. 2 000 000 til broren og pengene får ikke sønnen noe godt ut av da fylkesmannen/vergen styrer hans økonomi. Hva skal hun gjøre?

Les mer

Kan mor gjøre et av barna arveløs?

22. sep 2022 · spørsmål

Har mor som har fire voksne barn lov til å gjøre én av arvingene arveløs av en hvilken som helst egendefinert grunn? Eller er det noe som heter minstearv, morsarv eller noe slikt? Mor har ikke dødd enda. Hva sier loven om dette?

Les mer

Vil utelate et av barna fra testamentet

23. jun 2022 · spørsmål

Sitter i uskifte etter min mann. Har to barn. Kan jeg utelate det ene i testamente?

Les mer

Sikre arv fra biologiske foreldre

05. apr 2022 · spørsmål

Vi er 2 søsken som skal arve våre gifte, biologiske foreldre. Den siste tid, har jeg utviklet et dårlig forhold til dem, og tenker at de kunne finne på å gjøre noe i fht arv. Hva måtte jeg eventuelt ha krav på? Jeg kjenner ikke til om de har laget et testamente. Jeg har lest en del om dette, men synes ikke at jeg finner et konkret svar. De har en formue på omkring 10 millioner.

Les mer

Nye regler om pliktdelsarv

16. feb 2022 · spørsmål

Er det noe som heter overskytende del av pliktdelsarv? Hva er det? Dersom det er 9 millioner i boet, 1/3 går til datter og 2/3 går til sønn, vil datterens tre barn da få overskytende del av pliktarven på 1/3? Det står i testamentet at datteren og de tre barna samlet sett skal ha rett på maksimum 1 million kroner. Testamentet er datert 2012. Pliktarven blir vel da 1 million+ 15G, som er dagens pliktdelsarv til datteren og barna til sammen da dette er samlet sett?

Les mer

Ny arvelov fra 1. januar 2021

11. jan 2021 · artikkel

Kort om enkelte nyheter i arveloven 2019: Pliktdelsarv Mer til livsarvingene. Pliktdelen er fortsatt 2/3 av dødsboets netto, jf. arveloven § 50. Men beløpsbegrensningen er øket fra 1 million kroner pr. barn til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, i januar 2021 vel 1,5 millioner kroner. Pliktdelsbeskyttelsen skjerpes derfor, men «rike» mennesker vil fortsatt kunne testamentere fritt […]
Les mer

Arv – barn må ikke arve likt

16. aug 2016 · artikkel

Hvis mor eller far ikke har opprettet testament, arver barna alt foreldrene etterlater seg. Mor eller far kan imidlertid begrense arven til barna ved å opprette testament. Da kommer de såkalte pliktdelsreglene i arveloven inn, som beskytter barna mot testamentariske disposisjoner over arven. Utgangspunktet er at to tredjedeler av nettoformuen til arvelateren er pliktdelsarv for […]
Les mer