Kan kona selge bilen ved separasjon?

Publisert: 05.05.2023

Vi kjøpte en bil med felles lån. Kona har hatt ansvaret for å betale lånet. Hun disponerte. Jeg betalte inn til hennes konto, for å dekke utgiftene. Vi er separert. Hun mener hun eier bilen, og vil bytte den inn i en ny bil. Jeg står oppført i gjeldsregisteret som eier. Kan hun uten videre bytte den inn i ny bil uten mitt samtykke? Lånet er underskrevet av begge.

Svar:

Etter ekteskapsloven gjelder det regler om samtykke ved salg av felles bolig og vanlig innbo i felles bolig. En slik regel gjelder ikke for kjøretøy. Når bilen reelt sett er sameie mellom dere, følger det imidlertid av sameieloven § 10 at dine kone kun har anledning til å selge sin andel i bilen. Utgangspunktet er også at du har forkjøpsrett.

Dersom hun står som eier i Statens vegvesens kjøreregister alene, er det imidlertid ikke noe i veien for at hun rent faktisk kan selge bilen alene, men rettslig sett har hun egentlig ikke kunnet selge din andel. Problemet vil likevel bli at det skal en del til for at et slikt salg vil bli omgjort når kjøperen av bilen har vært i god tro. Dersom du står som eier eller medeier i Statens vegvesens kjøretøyregister kan ikke din kone rent faktisk selge bilen uten ditt samtykke.

Noe annet er det at du vil ha krav på en halvpart av bilens verdi i ektefelleskiftet som en følge av at bilen må anses som et likedelingsmiddel.

Med vennlig hilsen, advokat Nina Oskarsson

Del denne artikkelen: