Kan man adopteres tilbake av biologisk forelder?

Publisert: 28.10.2022

Jeg er en voksen dame som ble adoptert. Kan min biologiske mor adoptere meg tilbake når mine adoptivforeldre er død, og jeg også ønsker det?

Svar:

En person over 18 år kan kun adopteres, dersom det er klart sannsynlig at adopsjonen vil være til det beste for personen. Dessuten må adopsjonssøkeren (her: din biologiske mor) som utgangspunkt ha oppfostret personen i minst 6 år, altså vært i en foreldrelignende relasjon til barnet. I vurderingen skal det legges stor vekt på tilknytningen mellom søkeren og den som søkes adoptert.

Du kan lese mer om dette på Bufetat sine nettsider her: https://ny.bufdir.no/adopsjon/voksen/

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: