Kan man flytte ut av landet når man sitter i uskiftet bo?

Publisert: 08.05.2023
Emneord: ,

Kan etterlevende ektefelle flytte ut av landet når hun sitter i godkjent uskiftet bo? Det finnes særkullsbarn etter avdøde.

Svar:

Når avdøde har særkullsbarn, kan gjenlevende kun sitte i uskiftet bo dersom særkullsbarna har samtykket til dette. Dersom det ikke er satt noen begrensninger i samtykket om når det skal skiftes - f. eks. om hun/han flytter utenlands - så har gjenlevende rett til det.

Det kan være noen muligheter likevel for å kreve skifte, men det skal ganske mye til:

Arveloven § 28:
En arving kan kreve skifte av uskifteformuen hvis den lengstlevende rår over den på en så klanderverdig måte at den blir vesentlig redusert eller står i fare for å bli det.

§ 18.Personlige forhold som fratar ektefellen rett til uskifte
Den lengstlevende ektefellen har ikke rett til uskifte hvis det sannsynliggjøres at hans eller hennes gjeldsforpliktelser vil gjøre det vanskeligere å få dekket krav mot den avdøde ektefellen, eller at disse forpliktelsene vil redusere arven til den avdødes arvinger vesentlig. Det samme gjelder hvis den lengstlevende ektefellen på en klanderverdig måte har påført eller utsatt seg selv eller andre for et betydelig formuestap og derfor ikke kan ventes å styre uskifteformuen på en forsvarlig måte.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: