Kan man kreve penger fra eksen for ulønnet permisjon?

Publisert: 28.04.2023

Min samboer og jeg skal gå fra hverandre. Vi har fått to felles barn hvor jeg har hatt mye ulønnet permisjon pga mangel på barnehageplass men samtidig bidratt med samme beløp til fellesen (betale huslån, regninger, mat etc). Disse permisjonene har utgjort til sammen nesten et år uten lønn for min del hvor jeg da har brukt sparepenger for å betale min del til husstanden. Vi skal nå gå fra hverandre og jeg ønsker å kjøpe han ut. Kan jeg kreve godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt i perioden?

Svar:

For samboere finnes det pr nå ikke egne lovregler om det økonomiske oppgjøret i forbindelse med brudd. Oppgjøret bestemmes av alminnelige formuesrettslige regler, men det er full avtalefrihet. I utgangspunktet eier hver samboer sitt eget, men det følger av høyesterettspraksis at man kan ha vederlagskrav basert på alminnelige berikelses– og restitusjonsprinsipper, og rimelighetsbetraktninger.

Det kan være rimelig at begge foreldre bærer det økonomiske ansvaret ved tapt inntekt for den ene forelderen grunnet ytre faktorer som mangel på barnehageplass, - og foreldre har et felles ansvar for å forsørge sine barn, etter evne.

Hvis det ikke ble avtalt noe konkret om dette da dere var i den aktuelle situasjonen, og f.eks tok det inn i en samboeravtale, - er det uansett avtalefrihet ved det økonomiske oppgjøret. Dere står fritt til å avtale det dere mener er den mest rettferdige løsningen, hvor det nok kan argumenteres for at du har mistet en del oppsparte midler som en følge av dette, midler du ellers ville hatt. Hvorvidt det bør skje en kompensasjon fullt ut, eller delvis, bør vurderes nærmere.

Dersom det er umulig å oppnå enighet, kan man forsøke advokatmekling hvis man ønsker det, eller be om rettslig behandling av spørsmålet om vederlagskrav. Retten tilbyr også mekling, rettsmekling.

Med vennlig hilsen, advokat Katharina Vig Lunde

Del denne artikkelen: