Kan namsmannen sette en stipulert husleie ved gjeldsordning?

Publisert: 29.09.2023

Kan namsmannen sette et stipulert husleie ved gjeldsordning? Jeg har ikke for tiden bopel og bor noen tid hos min mor og deler av tiden drar jeg utenlands. Er det en standard måte de setter opp minimums boutgift eller må man ha husleiekontrakt eller lignende?

Svar:

I en gjeldsordning har skyldneren rett til å beholde så mye av inntekten som dekker det "som med rimelighet trengs til underhold ..". Det vil variere fra skyldner til skyldner hvor mye som kan beholdes av inntekten før kreditorer kan beslaglegge overskytende. Satsene for livsopphold; mat, klær, reise, medisin og andre dagligdagse utgifter er standardiserte. Det skal litt til å fravike disse. Ellers kan det være spesielle behov hos skyldneren, feks. til medisiner, som gjør at skyldneren får beholde mer av sin inntekt.

Når det gjelder bolig så er det definitivt ingen fasit. Utgangspunktet er at boligutgiftene må være reelle. Det er ingen "standard sats" for boligkostnader. Vurderingen vil alltid ta utgangspunkt i de faktiske kostnadene, så blir spørsmålet om ikke bare summen, men også boligen, fremstår som rimelig og nødvendig for skyldneren. Kanskje vil det ikke fremstå som rimelig overfor kreditorene at en enslig skyldner skal kunne bo alene i en enebolig, men samtidig kan dette spørsmålet få helt andre svar fra by til land. Det må også tas hensyn til at kostnadsnivået for bolig variere mellom landsdeler, mellom steder og byer og innad i steder og byer. Hensikten med regelverket er at alle skal ha en viss beskyttelse i forhold til å kunne opprettholde en rimelig og nøktern bosituasjon.

Med vennlig hilsen, advokat Christian Grahl-Madsen

Del denne artikkelen: