Kan styret endre et årsmøtevedtak i sameie?

Publisert: 28.02.2023

Er medeier i et boligsameie. Det er diskusjon om hvem skal få tillatelse til å installere varmepumpe. Hvordan skal man forstå "Lov om eierseksjoner" ? § 40 fastslår at årsmøtet er øverste myndighet i sameiet. § 58 sier noe om styrets beslutnings-myndighet som kan virke forvirrende. Våre vedtekter har samme ordlyd som loven § 58. Styreleder mener styret har rett til å utvide/endre et tidligere årsmøtevedtak, som er fattet med simpelt flertall. Dette kan da ikke være riktig?

Svar:

Nei, et årsmøte sitt vedtak trumfer styrets myndighet som de må forholde seg til.

Jeg har jo ikke sett noe av de aktuelle vedtakene slik at jeg kun kan si hvordan dette forholder seg i henhold til det generelle.

Med vennlig hilsen, advokat Stig Rune Østgaard

Del denne artikkelen: