Kjøkkenleverandør purrer på bestridt faktura

Publisert: 21.11.2023

Vi overførte 30 % av forventet kjøpesum ved kontraktinngåelse ifbm. kjøp av kjøkken. Det ble utført kontrollmål og befaring, og vi innså at totalkostnaden ble for stor. Vi sa opp kontrakten, men fikk reduksjon tilsvarende 2500 i refusjonen, med henvisning til befaringen. Vi bestred i utgangspunktet faktura for befaring, da vi ikke var informert om befaringens kostnad før den ble gjennomført. Nå har kjøkkenleverandør purret på fakturaen, samtidig som de fortsatt har beslag i nevnte sum. Ulovlig?

Svar:

Ved avbestilling av kjøp eller tilvirkningssalg følger det av forbrukerkjøpsloven at selger, dersom ikke annet er avtalt, kan kreve erstatning for tap som følge av avbestillingen. Selv om dere ikke ble informert om at befaringen i seg selv hadde en kostnad vil dette trolig kunne kreves som erstatning for avbestilling/kontraktsbrudd fra deres side. Dersom ikke annet avbestillingsgebyr er avtalt eller krevd skal dere imidlertid få det resterende av forskuddet dere har betalt tilbake.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: