Klage på bank som har gitt uansvarlig mye lån

Publisert: 24.07.2023

Min samboer har pådratt seg mye gjeld grunnet spillavhengighet. Han har en gjeld på ca 3 mill med renter, han tok opp lån til 1,5 mill. Han skal søke om gjeldsordning, men jeg syns det er helt sykt at banker bare kan gi ut så mye lån. Er det noe man kan gjøre for å holde bankene ansvarlig for konsekvensene av uforsvarlig kredittgivning? Hvordan gå frem? Og hva vil skje? Kan man vinne en slik sak? Tar det tid? Har man noe form for fri rettshjelp ang dette?

Svar:

I henhold til finansavtaleloven plikter finansinstitusjoner å identifisere kundens krav og behov og veilede på bakgrunn av dette. Finansinstitusjonen plikter også å gjøre en grundig kredittvurdering før lån ytes. Dersom disse pliktene ikke er overholdt i tilstrekkelig grad kan det kreves erstatning eller lemping av deres låneforpliktelse. Dere kan først forsøke å klage direkte til banken, og banken plikter da å behandle deres klage på en effektiv måte. Ihht. finansavtaleloven § 3-53 første ledd skal også en skriftlig beskrivelse av klagerutinen værer tilgjengelig for kundene. Denne kan dere dermed etterspørre hvis dere ikke allerede har mottatt denne. Dersom banken ikke tar deres klage til følge kan dere bringe saken inn for finansklagenemnda. Dette er en lavterskel klageinstans for forbrukere og det koster ikke noe å klage. Avgjørelsene som fattes i FinKN er ikke bindende for noen av partene, kun rådgivende, men følges opp av finansselskapene i de aller fleste tilfeller. For mer info/innsending av klage kan du gå inn på https://www.finkn.no/

Saksbehandlingstiden både i banken og FinKN vil variere mye, men dere må nok regne med at det kan gå noen måneder før dere har en avgjørelse. Når det gjelder sjansen for å få medhold kan jeg ikke si noe konkret om dette i deres tilfelle da jeg ikke har nok informasjon til å vurdere dette, men det er flere tilfeller hvor forbruker har fått medhold i slike saker i FinKN. Det gis ikke fri rettshjelp til saker i FinKN siden det er lagt opp til at man skal kunne bringe saken inn for nemnda selv som forbruker.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: