Kone ønsker å adoptere barn med ukjent far

Publisert: 29.04.2022

Jeg er gravid, gift med en dame og hun ønsker å adoptere mitt barn. Far er ukjent og vi lurer på hvordan vi skal gå frem i denne prosessen?

Svar:

Det er et vilkår for å fastsette medmorskap at barnet er født etter assistert befruktning med kjent sæddonor i godkjent helseinstitusjon. Siden det ikke er tilfelle i deres sak, må dere gå veien om såkalt stebarnsadopsjon.

For å søke om å adoptere stebarn, må du som hovedregel ha oppfostret barnet i minst 5 år og har, eller har hatt, en foreldrerolle for barnet fram til barnet fyller 18 år. Dere kan dessverre ikke få gjennom en adopsjon allerede nå, slik reglene i dag er utformet. Dett handler også om å sikre den farens rettigheter til sitt barn, som går tapt ved en adopsjon.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: