Krav på lønn under oppsigelsestiden?

Publisert: 25.10.2023

Har jeg rett til 100 % lønn under oppsigelsestiden, da jeg fyller 62 i mars og har planer om å bli pensjonist med AFP?

Svar:

Ansettelsestiden varer ut oppsigelsestiden. En har krav på avtalt arbeidsgodtgjørelse så lenge en arbeider.

Med vennlig hilsen, advokat Ådne Jareld

Del denne artikkelen: