Må sette opp gardinstenger selv

Publisert: 09.05.2023

Jeg har leid leilighet hos et firma, men det er ikke solskjerming eller gardinstang i stua. Firmaet sier at de kan sette det opp hvis jeg betaler, eller jeg kan sette opp gardinstenger selv, men da vil de trekke i depositumet siden det da blir hull i veggen. Bor i Nord -Norge og må ha solskjerming siden vi har sol 24/7. Er dette lovlig? Skyvedørsgarderoben har heller ingen stenger eller skuffer, og kan ikke brukes til noe. De kan sette inn innmat hvis jeg betaler. Har de lov til dette?

Svar:

Dette vil avhenge av hva som ble opplyst før du leide boligen. Hvis det var synlig at det ikke var solskjerming eller gardinstang i stua på bilder eller omvisning, vil det være et forhold som var opplyst på forhånd.

En utleier må normalt tåle vanlig slit og elde av husrommet, og kan ikke kreve dekning for det. Ved utleie av leiligheter til beboelse, må en utleier regne med at det blir hengt opp bilder og lignende på veggene, og at det kan oppstå hull fra det ved at det brukes spikre. Gardinstenger vil ofte være et større inngrep og gi større hull i veggene. Det er derfor usikkert om du kan gjøre den type inngrep uten samtykke fra utleier. Avtalen som du har inngått med utleier kan gi informasjon om hvilke inngrep du kan og ikke kan gjennomføre i leiligheten.

Når det gjelder garderoben er dette et forhold som må avklares i avtalen. Det vanlige er at inventar som blir leid ut sammen med leilighten, skal passe til sine formål. Hvis utleierikke har opplyst eller det var synlig forut for inngåelsen av kontrakten at garderoben var ubrukelig, kan du ha krav på at de skal sette garderoben i stand. Det vil være nødvendig med en nærmere gjennomgang av avtalen og hva som ble gitt av opplysninger forut for inngåelsen av leiekontrakten for å si noe mer om hvilke krav du har.

Del denne artikkelen: