Manglende tilrettelegging ved skolegang

Publisert: 25.03.2024

Jeg vurderer å søke erstatning fra skolen og/eller barnevernet da min skolegang ikke var tilrettelagt godt nok for mine vansker. Det er dels dokumentert av PPT. I tillegg ble jeg mobbet av en lærer på barneskolen. Både skole og barnevern skulle grepet inn i min barndom, da min far var involvert i kriminalitet. Han var en kjenning av politiet og sonet fengsel. Barndommen var preget av mye psykisk og noe fysisk vold. Han var kjent for de fleste der vi bodde da han hadde mange "hederlige" roller i samfunnet. Er det noe å gjøre her?

Svar:

Spørsmålet om erstatning i slike tilfeller må vurderes konkret og kommer veldig an på om man kan dokumentere at kommunen (skolen/barnevernstjenesten) visste om din situasjon og om de eventuelt kan dokumentere at de gjorde noe for å avhjelpe din situasjon. Dersom erstatning skal kunne kreves må det både bevises at de ikke gjorde nok, samt at dette har medført et økonomisk tap for deg. For å vurdere om det er grunnlag for erstatningskrav i ditt konkrete tilfelle må du kontakte en advokat som jobber med denne typen saker og be om en konkret vurdering av din sak.

Med vennlig hilsen, advokat Alina Drazkowski

Del denne artikkelen: