Mener oppsigelsen er ugyldig

Publisert: 31.03.2022

Oppsigelsesgrunn etter 4 mnd i stillingen hvor arbeidsgiver påpeker som begrunnelse: "Arbeidstaker har ikke bestått tester og sertifisering." Er en slik oppsigelsesgrunn gyldig når arbeidstaker kan dokumentere å aldri ha mottatt hverken muntlig, skriftlig beskjed, opplæringsplan rettet mot testene og sertifisering?

Svar:

For at en oppsigelse skal være gyldig må det foreligge saklige grunner, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7. Det er et prinsipp at en oppsigelse ikke skal komme overraskende på arbeidstaker. Dersom arbeidsgiver ikke har tatt opp de nevnte forhold med deg, vil det etter min vurdering ikke være saklig grunn til oppsigelse begrunnet i disse forholdene. Før oppsigelse besluttes skal det uansett gjennomføres et drøftingsmøte iht. aml. § 15-1. I møtet skal arbeidsgiver forklare hva som er grunnen til at oppsigelse vurderes og arbeidstaker har rett til å forklare sitt syn på saken.

Med vennlig hilsen, advokat Vibeke Lærum

Del denne artikkelen: