Mistet barnetrygd og kontantstøtte ved flytting til utlandet

Publisert: 22.11.2022

Vi er en familie på 5, norske statsborgere, jeg har flyttet til utlandet i september 2021 med mine 3 barn. Største barna har begynt på skole her. Minste var 1 år og 10 mnd da. Han fikk utbetalt kontantstøtte på 7500 kr i mnd som ble krevd tilbakebetalt av NAV etter melding om at vi er i utlandet. Barnetrygd for de største barna opphørte september 2021.Min mann bor og jobber i Oslo. Jeg driver en AS, betaler skatter og avgifter I Norge. Er det slik at mine barn skal miste alle rettigheter?

Svar:

Hvis du oppholder deg midlertidig i utlandet sammen med barna, kan du få barnetrygd så lenge barnet fortsatt blir regnet som bosatt i Norge. Barnet blir som hovedregel regnet som bosatt i Norge med mindre barnet oppholder seg i utlandet i mer enn 3 måneder eller hvis barnet oppholder seg i utlandet i til sammen mer enn 6 måneder per år i 2 eller flere år etter hverandre. Når du opplyser at du har flyttet med barna for over et år siden, antar jeg at barna regnes som utflyttet fra Norge.

Barnetrygden opphører i utgangspunktet hvis barnet flytter til utlandet. Du kan likevel få barnetrygd hvis barnet ditt oppholder seg i et annet EU/EØS-land enn Norge, ettersom Tyrkia ikke er et EØS-land vil du ikke ha krav på barnetrygd så lenge barna er bosatt der.

For kontantstøtte er regelen at man kan beholde kontantstøtten hvis man oppholder seg i utlandet i inntil 3 måneder. Hvis man har tenkt til å oppholde seg i utlandet i mer enn 3 måneder, vil kontantstøtten som hovedregel opphøre måneden etter du reiser.

Med vennlig hilsen, advokat Cathrine Rieber-Mohn

Del denne artikkelen: