Mor gir store gaver fra uskiftet bo

Publisert: 17.11.2022
Emneord: ,

Mor sitter i uskifte, ingen særarvinger. Det er tilfeldigvis oppdaget utallige pengeoverføringer mm. til samme søsken. Hun har blitt medinnehaver på boliglånet hans, står som eier av kredittkortet han bruker, og betaler flere av hans faste utgifter hver måned. Da hun fikk en betydelig arv så fikk han nesten alt. Hun nekter å skrive avtale om forskudd på arv (antagelig "brukt opp" for lenge siden) og kommer med trusler ment for å skremme de andre arvingene. (Noe det også gjør.) Hva gjør vi?

Svar:

Det er generelt ganske vanskelig å få gjort noe med gjenlevendes disposisjoner i et uskiftebo. MEN:

Den som sitter i uskiftet bo kan ikke gi bort gaver som står i misforhold til boets verdier. Da kan de andre arvingene kreve disse gavene omstøtt. Dette kan være vanskelig slik du beskriver saken.

Det er også en mulighet å kreve at uskifteboet skiftes.

Den nye arveloven § 28:
En arving kan kreve skifte av uskifteformuen hvis den lengstlevende rår over den på en så klanderverdig måte at den blir vesentlig redusert eller står i fare for å bli det.

Jeg tenker at det særlig er gjeldsforpliktelsen hun påtar seg uten tilsvarende eierandel i boliglån som kan begrunne dette.

Det må i så fall kreves skifte. Om mor ikke godtar det, så må det kreves via retten.

Jeg gjør også oppmerksom på at det kan kreves bevisinnsyn før saken tas til retten. Dette både for å vurdere om det gis gaver som står i misforhold til boet, og om hun opptrer så klanderverdig at boet står i fare for å reduseres.

Med vennlig hilsen, advokat Trude Stormoen

Del denne artikkelen: